Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου

Κυριακή 8/6          22.00-00.30    Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία του Αγ. Πνεύματος

Τρίτη 10/6             22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία  Λειτουργία

Παρασκευή 13/6   22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ελισσαίου

Τετάρτη 18/6         22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιούδα

Παρασκευή 20/6   22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 23/6        22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Παρασκευή 27/6   22.00 - 00.30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία